Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu

Card image cap

Uluslararası İletişim Ve Sanat Sempozyumu

Sempozyum Afiş

Enstrümantal yöndeşmenin bir tamamlayıcı türevi olarak iç içe geçen yaşamlar çağındayız. İletişim ve sanatın her alanında geçekleşen mutlak ötesi tümleşme, değer ve estetik yargılarımızın da eklektik bir dönüşüm geçirmesinin koşullarını üretiyor. Geçtiğimiz Eylül ayında çevrimiçi düzenlediğimiz Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumunun (İLSANS) ikincisi için bu ilk çağrımızı yaparken, geleneksel estetik, trans-estetik ve meta-estetiğin izlerini sürecek bir düşünler sentezi hedefliyoruz. Genç ve dinamik bir ekip olarak bu konularda tasarlamak istediğimiz düşünlerimizi sizlerin düşünleriyle tümleştirmek ve alanyazına güçlü bir birikim daha armağan etmek istiyoruz. Çevrimiçi olarak 18-19 Haziran 2022’de gerçekleşmesini planladığımız bu düşünler ve düşler buluşmasına katılımlarınız, düşünlerimize ve düşlerimize değer katacaktır.

Metaverse adı altında markalaşan bir alternatif ve artırılmış gerçeklik odaklı sanal evren modelinin ‘Kadife Devrim’ olarak coşkuyla karşılandığı çağdaş dünyada, meta-iletişim ve meta-sanatın felsefesi, etiği ve tarihselliği hakkında düşünceler üretmek zorundayız. Teknolojinin hızının insanlığın hızını geçtiği bir zamanda belki de ilk kez insan olduğumuzu kanıtlayacak bir tür kültürel Turing Testinden geçmemiz gerekecek. Post-insan ya da meta-insan önermeli bir hale geçmenin konuşulduğu dönemde, iletişim ve sanat adına halâ geleneksel bir şeyler söylemek için geç değil. Bu sempozyum çağrısı, geleneksel olanla geleceksel olan arasındaki her türden akademik ve sanatsal bağ kurmak isteyen ilgililere açıktır. Özetle İLSANS 2, geleneksel olanla yeni olanı çatıştıran ya da sentezleyen, denkleyen ya da denksizleştiren, bağlayan ya da koparan, aynılaştıran ya da farklılaştıran tüm disipliner, multi-disipliner, post-disipliner ya da disipliner olmayan iletişim bilimsel ve sanatsal bakış açılarına açıktır.

İLSANS 2’nin herhangi bir kısıtlayıcı tematik çerçevesi olmamasına karşın, meta-yaşamlar boyutuna özel bir konsept ayıracağı da kuşkusuzdur. İlkinde olduğu gibi Türkiye’den ve dünyadan alanında yetkin ve öncü davetli konuşmacıların yer alacağı açılış oturumunun genel teması, ‘yöndeşme, web 3.0 ve metaverse’ün trans-estetiği’ hakkında olacaktır.

İLSANS 2’ye başvuru süreci başarıyla tamamlanan bilimsel eserlerin özetlerinin Özet Kitapçığında (ISBN’li), tam metinlerinin Sempozyum Bildiriler Kitabında (ISBN’li) yayımı taahhüt edilirken, talep durumunda Uluslararası İletişim ve Sanat Dergisi’nin özel sayılarında değerlendirilmek üzere makale yayımına çevrimler de kabul edilecektir. Sanatsal manifestolar içinse talep durumunda Kitapçık (ISBN’li) ve söz konusu akademik yayım seçenekleri açıktır.

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu, sanat eserleri için çeşitli konseptlerde çevrimiçi kişisel ve karma sergi tasarımları içerir. Hareketli görselleme, hareketsiz görselleme ve ses düzenleme performanslarına açık olan karma sergiler; sanat disiplinleri, konseptler ve özel ilgiler çerçevesinde sınıflandırılacaktır. Karma sergilenen eserler için bir Katalog (ISBN’li) yayım olanakları açıktır ve organizasyon komitesi katılımcılarından gelecek yaratıcı önerilere karşı duyarlıdır.

Kişisel sergi için, asgari 10 eserle başvuru yapılabilir ve başvurular sergi değerlendirme kurulu ile küratör tarafından değerlendirilerek kanaat raporu yazılır. Raporda oy birliği ya da oy çokluğu durumunu sağlayan kişisel sergi başvuruları sempozyum yayın programına alınır.

İletişim ve sanatın doğasındaki etkileşimli emek geleneğini yaşatmayı düşünen çalıştay (workshop) önerileri, katılımcıların planlanmış süreç tasarımlarının sempozyum düzenleme kurulu ve ilgili alan editörleri/hakemleri tarafından değerlendirilmek/onaylanmak şartıyla  programa dahil edilebilir.

Alanında yetkin ulusal ve uluslararası katılımcıların yer alacağı İLSANS 2, akademik teşvik kriterleri haricinde tüm akademik yükselme ve doçentlik başvuru kriterlerine göre tasarlanmıştır. Sempozyuma, iletişim bilimciler ve sanatçılar başta olmak üzere, iletişim ve sanat alanlarına ilgi duyan her gerçek ya da tüzel kişi davetlidir.

Sempozyum organizasyon tasarımını yerinde incelemek, İLSANS 1’in web belleğini okumak ve daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret etmenizi öneririz: ilsans.com

Selam ve saygılarımızla…

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanları;

Prof. Dr. Seçkin ÖZMEN – İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Süreyya TEMEL – Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Önemli Tarihler
 • 5 Şubat 2022

  Bildiri Özeti ve Sergi İçin Eser Gönderimi Başlangıç:

 • 10 Haziran 2022

  Bildiri Özeti ve Sergi İçin Eser Gönderimi Bitiş:

 • 11 Haziran 2022

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:

 • 13 Haziran 2022

  Kabul Edilen Bildiriler ve Sergi Eserler İçin Son Ödeme Tarihi:

 • 13 Haziran 2022

  Sempozyum Programının İlanı:

 • 18 Haziran -19 Haziran 2022

  Sempozyum Tarihleri:

 • 15 Temmuz 2022

  Tam Metin Son Gönderim Tarihi:

 • 30 Temmuz 2022

  Tam Metin Kitabının Yayımlanması:

 • 15 Temmuz 2022

  Sponsor Dergi/lerde Sempozyum Özel Sayısı İçin Makale Son Gönderim Tarihi:

 • 25 Ağustos 2022

  Sponsor Dergi/lerin Sempozyum Özel Sayısı Yayımı:


Sponsorlar