ÖDEMELER

 

 

Ödemeler**

Bildiri

Sergi***

Poster

Tek Eserle katılım*

350 TL

200 TL

200 TL

Çok eserle Katılım

Aynı yazarın ikinci bildirisi 150 TL

Aynı sanatçının ikinci eseri 150 TL

Aynı yazarın ikinci posteri 150 TL

Yurtdışından katılımcılar / Participation from abroad

30 $

(Aynı yazarın ikinci bildirisi / Second paper by the same author 20 $)

 

20 $

(Aynı sanatçının ikinci eseri ücretsiz/ second work by the same artist is 15 $)

20 $

(Aynı yazarın ikinci bildirisi / Second poster by the same author 15 $)

 

* Birden fazla yazarı bulunan bildiriler için sorumlu yazarın 350 TL katılım bedeli ödemesi gerekir. Bildiride adı geçen diğer yazar ya da yazarlar, sempozyum sunumuna katılmaları durumunda yazar başına 150 TL ödeme yaparlar. Sunuma dinleyici olarak katılmaları durumunda ödeme yapmalarına gerek yoktur. Çok yazarlı bir bildiride birinci isim olduğu için ödeme yapan katılımcı, çok yazarlı başka bir bildiride birinci isim değilse ödeme yapmasına gerek yoktur.

** 7 Haziran 2022 tarihinden sonra mazeretli ya da mazeretsiz hiçbir iade talebi kabul edilmeyecektir.

Sempozyuma dinleyici olarak katılacak olanlar için katılım bedelsizdir.

*** Kişisel sergi başvuruları asgari 10 eser ve eser başı 100 TL olarak ücretlendirilecektir.

Sempozyuma kabul edilen bildirilerin ve sergi eserlerinin kayıt ödemesi yapılırken açıklama kısmına mutlaka yazarının/yazarlarının ya da eser sahibinin adı-soyadı ve bildirinin ya da sergi eserinin  id numarası (id numarasına ‘özet / eser gönder’ bölümünden kullanıcı bilgileriniz ile giriş yaparak ulaşabilirsiniz) yazılmalıdır.

 

Katılım belgeleri yazarlar tarafından ilsans.com web sitesinden, sempozyum sonrasında indirilebilecektir.

Sempozyum katılım bedeli aşağıdaki hizmetleri kapsar:


Sunulan bildirilerin ISBN’li kitap olarak basılması ve kabul edilmesi durumunda akademik dergilerde ücretsiz olarak yayımlanması.

 

 

 

 

Eft/Havale TL Ödemeleri İçin:

Alıcı Adı: Hıdır Çelikel

IBAN: TR 8400 0100 1561 6337 8387 5013Sempozyum Sekreteryası

Dr. Savaş Keskin    +90 533 243 05 80