ULUSARARASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU 2

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Mutlu Türkmen – Bayburt Üniversitesi Rektörü

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanları;

Prof. Dr. Seçkin ÖZMEN – İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Süreyya TEMEL – Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Çağatay İNAM KARAHAN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Mahir KADAKAL – Bayburt Üniversitesi

Prof. Dr. Murat GÜREŞÇİ - Giresun Üniversitesi 

Prof. Dr. Neslihan KIYAR – Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Sema GÖKTAŞ – Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Mahir BAYRAMOĞLU – Bayburt Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Alpertunga Avcı - Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Sena SENGİR – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Ülkü Sevim ŞEN - Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Yavuz ŞEN - Atatürk Üniversitesi

Doç. Zafer LEHİMLER- Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Betül GIDIK -  Bayburt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Emine TAŞ – Bayburt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İmran UZUN – Kocaeli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi TOKDİL – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KÖMÜR- Bayburt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ümit YILDIRIM – Bayburt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tamer Kavuran - Fırat Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Dilşad DİNC - Bitlis Eren Üniversitesi

Dr. Bülent POLAT – Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Esma SANCAR - İstanbul Üniversitesi 

Dr. Savaş KESKİN – Bayburt Üniversitesi

Dr. Tuğba ELBİR -  Bayburt Üniversitesi

Dr. Zekeriya KAYA – Anadolu Ajansı

Dr. Ekin Su KUZU – Giresun Üniversitesi

Öğr. Gör. Ahmet Nadir ÖZKUL – Bayburt Üniversitesi

Öğr. Gör. Behiç Kılıç - Kocaeli Üniversitesi

Öğr. Gör. Figen MEŞELİ - Bayburt Üniversitesi

Öğr. Gör. Gökhan TAŞ - Bayburt Üniversitesi 

Öğr. Gör. İsmail BİRLİK – Bayburt Üniversitesi

Öğr. Gör. Ömer Murat KADEŞ – Bayburt Üniversitesi

Öğr. Gör. Kâinat ÖZPOLAT – Fırat Üniversitesi

Öğr. Gör. Umut Barış USTABULUT - Bayburt Üniversitesi

Öğr. Gör. Yavuz Kaan KONUK – Bayburt Üniversitesi

Arş. Gör. Bora MEŞELİ - Bayburt Üniversitesi 

Arş. Gör. Muhammed Fatih ÇETİNTAŞ - Fırat Üniversitesi

Arş. Gör. Şeyda Büşra ATALAN -  Bayburt Üniversitesi

Aytaç Koman- Bayburt Üniversitesi

 

Sergi Değerlendirme Kurulu

Prof. Anna Calluori Holcombe 

Doç. Dr. Bahar SOĞUKKUYU 

Doç. Dr. Behiç Alp AYTEKİN

Doç. Dr. Sevgi ARI

Doç. Dr. Sonia Tramujas VASCONCELLOS

Doç. Ayşegül TÜRK

Dr. Pavel PİSKLAKOV

Dr. Öğr. Üyesi Ahu Simla DEĞERLİ

Dr. Öğr. Üyesi Aytaç ÖZMUTLU

Dr. Öğr. Üyesi Serpil Güvendi KAPTAN 

Öğr. Gör. Hakan ASLAN

Elias AYOUB

Şule Nur ALEV

Küratörler

Dr. Öğr. Üyesi İmran UZUN

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdullah AYAYDIN -Trabzon Üniversitesi

Prof. Dr. Adem YILMAZ – Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet AYHAN – Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet YATKIN- İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Alev Fatoş PARSA – Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Ali Osman ALAKUŞ -Dicle Üniversitesi

Prof. Anna Calluori HOLCOMBE – Florida Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Aslıhan EROĞLU – Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Aslı YURDİGÜL –Atatürk Üniversitesi/ Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN -Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Anna Calluori HOLCOMBE - School of Art and Art History, University of Florida ABD

Prof. Dr. Aydın AYAN- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Birsen Çeken- Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent Salderay- Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Byoung Il SUN - Namseoul University Korea

Prof. Dr. Can KARAHAN -Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz ŞENGÜL-Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Dima RAAD - Lebanese University- Institute of Fine Arts and Architecture

Prof. Dr. Erdoğan Köse- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Prof. Dr. Ergün YOLCU – İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Erol Kılıç  - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ – Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Fatih ÖZDEMİR -Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Güler ERTAN –Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Gültekin Akengin- Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Haldun ÖZKAN – Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Hasip Pektaş – İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Hüsamettin KOÇAN – Baksı Müzesi

Prof. Dr. Hüseyin YÜKRÜK- Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Kaan CANDURAN- Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Katarina DORDEVİC - University of Nis, Faculty if Arts in Nis, Serbia

Prof. Dr. Kazimierz Pavlak – Wroclaw Academy of Fine Arts, Poland

Prof. Dr. MANSUR CAFEROV -Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Martin R. BAEYENS - Belçika Gent Royal Güzel Sanatlar Akademisi

Prof. Dr. Mehmet KAVUKÇU – Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Neslihan Kıyar – Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Pınar ARAS – Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Raif KALYONCU -Trabzon Üniversitesi

Prof. Dr. Seçkin ÖZMEN – İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Sema GÖKTAŞ – Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Serap YÜKRÜK -Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar TUNA-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman Saim TEKCAN – Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Süreyya TEMEL – Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  

Prof. Dr. Şükrü Sim – İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Teymur RZAYEV -Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur ATAN -Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Vedat Çakır- Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Vesile Çakır- Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Yusuf ALİZADE -Trabzon Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf YURDİGÜL – Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. YÜKSEL GÖĞEBAKAN-İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Doç. Dr. Adem YÜCEL - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Asuman AYPEK ARSLAN- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Doç. Dr. Aydın ZOR – Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Ayça ALPER AKÇAY - Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Doç. Ayşegül TÜRK - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarim Fakültesi

Doç. Dr. Aytaç Özmutlu – Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Bahar SOĞUKKUYU - Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Binnaz KOCA- İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Behiç Alp AYTEKİN- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Doç. Canan Kayabekir – Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Çağrı Gümüş- KTO Karatay Üniversitesi

Doç. Dr. Çınla ŞEKER- Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Devabil KARA – Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Erdoğan AKMAN - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/KIRGIZİSTAN

Doç. Dr. Evren KAVUKÇU – Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Fatih KARİP- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma ÖZTÜRK DÖNMEZ – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Fatma Evren DAŞDAĞ - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Gizem Parlayandemir – İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Göksel GÖKER  - Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Göksel ŞİMŞEK-Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Hatice KETEN – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Hikmet Serdar MUTLU- İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Huriye Kadakal - Bayburt Üniversitesi

Doç. Dr. Işık ÖZDAL – Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. İbrahim Ethem ZİNDEREN - Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Doç. Dr. İsmail KESKİN – Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. İsmail TETİKÇİ – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Mahir BAYRAMOĞLU – Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Gökhan GENEL – Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Doç. Dr. Mehmet Can Pelikoğlu – Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Ertuğrul TUNA - Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Menduha SATIR KAYSERİLİ -Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Merve Güven ÖZKERİM-Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Mesut Aytekin – İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Muhammet Emin KAYSERİLİ- Atatürk Üniversitesi

Doç. Muhammed TATAR - Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Mustafa DİĞLER - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Doç. Dr. Nardane YUSİFOVA - Milli Azərbaycan Tarix Muzeyi (Azərbaycan Ulusal Tarih Müzesi)

Doç. Dr.  Niyazi AYHAN - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/KIRGIZİSTAN

Doç. Dr. Onur Akyol - İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu – Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Pelin ERDAL AYTEKİN – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Recep  YILMAZ-Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Seher TETİK IŞIK Ankara - Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Sena SENGİR-Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Serpil KIR ELİTAŞ- Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Seyhan KALAYCI - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan Öztürk - Yalova üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Doç. Dr. Serpil YAYMAN ATASEVEN- Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Sevgi ARI- Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Doç. Dr. Sezgin DEMİR – Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Sibel ALMELEK İŞMAN- Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Şevki Özer AKÇAY - Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Tamer TEMEL – Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Türker ELİTAŞ-Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Ufuk UĞUR - Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Uğur ÜNAL - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Ülhak ÇİMEN - Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Doç. Dr. Ülkü SEVİM ŞEN - Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Ümit Sarı - İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Yavuz ŞEN - Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Zafer LEHİMLER – Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Zehra Canan BAYER – Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahu Simla DEĞERLİ – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi  Ayşe AZAMET - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aytaç ÖZMUTLU - Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Benan ÇOKOKUMUŞ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Beril TEKELİ YİĞİT - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bextiyar YUSUFOV - Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

Dr. Öğr. Üyesi Cevahir Sinan ALTUNDAĞ-Fırat Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt KORKUT - Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZER- Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Elçin ÜNAL – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÇAĞLAR -  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi EVREN TURAL Atılım Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi TOKDİL - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fidan TONZA- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Halil Fazıl ERCAN - İnönü Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hicabi ARSLAN – İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi İmran UZUN – Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Leyla ALİYEVA ÖNEN - Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Lokman ZOR – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mahir YERLİKAYA - Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SUSUZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Murat ASLAN - Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dr. Nodirbek JURAKUZİYEV - Alisher Navo'i Tashkent State University of the Uzbek Language and Literature.

Dr. Öğr. Üyesi Regina JAMANKULOVA- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/KIRGIZİSTAN

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Sevindik- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Dr. Pavel PİSKLAKOV - South Ural State University, Chelyabinsk, Russia

Dr. Öğr. Üyesi Seda Nur ATASOY - Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ULUTAŞ - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Senem GÜRKAN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Selin GÜNEŞTAN - Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Serpil Güvendi KAPTAN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman TÜRKOĞLU - İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAVURAN - Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuncer DOĞAN -Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yakup YILMAZ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yahya HİÇYILMAZ - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yudum AKKUŞ GÜNDÜZ- Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Yıldırım KARADENİZ - Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi